Thân cây của sinh vật biển tương tự như của Đài Loan

Duẩn (Video: IFL Science)

You may also like

Leave a reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *