Người Đức được trả tiền để sử dụng năng lượng gió

Theo Bloomberg News, một cơn bão vào cuối tuần đã đưa sản lượng điện gió của Đức lên mức cao kỷ lục, đạt 39,409 MW, tương đương với công suất sản xuất 40 nhà máy điện hạt nhân. Do cung vượt cầu, dẫn đến sản xuất điện, các công ty năng lượng gió của Đức đã buộc phải trả phí để khuyến khích mọi người sử dụng năng lượng miễn phí vào cuối tuần. Đây là khoản chi lớn nhất mà họ đã sử dụng để khuyến khích khách hàng sử dụng năng lượng gió kể từ năm 2012.

Duẩn (Video: Now This)

You may also like

Leave a reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *