Mỹ Linh “Bầu chọn cho trái đất”

“Giờ trái đất” là một phong trào toàn cầu của Quỹ Động vật hoang dã Thế giới (WWF), kêu gọi các cá nhân, doanh nghiệp và chính phủ tắt đèn trong 8 giờ từ 8:30 tối. Đến 9:30 tối, hỗ trợ sẽ được cung cấp vào ngày 28 tháng 3. Ứng phó với biến đổi khí hậu. Chiến dịch được triển khai tại Sydney năm 2007, với 2 triệu người tham gia. Năm nay, dân số mục tiêu của “Giờ trái đất” là 1 tỷ người tại 1.000 thành phố tham gia.

You may also like

Leave a reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *