Hơn một tỷ con ve sầu trèo lên cây lột xác cùng một lúc

Video: Trái đất BBC

You may also like

Leave a reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *