Tại sao nó là một con chó hoặc lưỡi?

Con chó thè lưỡi ra để giải phóng nhiệt.

Mặt khác, thè lưỡi dài cũng giúp chó giảm nhiệt bên trong, từ đó thúc đẩy thân nhiệt. Trên thực tế, ngay cả khi không phải là mùa hè, ngay cả khi con chó đang chạy hoặc chiến đấu nhanh, cơ thể nó sẽ ấm lên và lưỡi của nó sẽ giải phóng nhiệt.

(Theo 10 000 câu hỏi, tại sao)

You may also like

Leave a reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *