Chơi với tuyết, gấu bắc cực bị đe dọa bởi mùa thu

Duane (Video: BBC)

You may also like

Leave a reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *