Đười ươi hoang dã sử dụng cưa để cắt cành như con người

Video: BBC

You may also like

Leave a reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *