Hàng ngàn bong bóng metan đóng băng dưới hồ

Video: CGTN

You may also like

Leave a reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *