Ảnh nghệ thuật đánh giá cao

Về bố cục, máy ảnh là một con mắt lớn: kích thước của hình ảnh được in trên kính mặt đất phụ thuộc vào khoảng cách giữa ống kính và vật thể. Máy ảnh ghi lại hình ảnh phối cảnh của một đối tượng trên phim, tương tự như hình ảnh nơi mắt (ghi chú, mắt!) Được đặt ở nơi có thể nhìn thấy ống kính. Do đó, nếu chúng ta muốn xem hình ảnh và có cùng ấn tượng thị giác với vật liệu, chúng ta phải: xem hình ảnh bằng một mắt và đặt hình ảnh ở khoảng cách hợp lý với mắt. Không khó để hiểu rằng nếu chúng ta nhìn thấy một hình ảnh bằng hai mắt, chắc chắn chúng ta sẽ thấy một hình ảnh phẳng trước mặt chúng ta thay vì một hình ảnh sâu sắc, bởi vì đây là một hiện tượng dựa trên đặc điểm hình ảnh của chúng ta.

Khi chúng ta nhìn thấy một khối lập phương, hai hình ảnh nhận được trên võng mạc của hai mắt không giống nhau: hình ảnh của mắt phải không hoàn toàn giống với hình ảnh của mắt trái. Chính vì những hình ảnh khác nhau này mà chúng tôi nhận thấy rằng vật thể là khối chứ không phải phẳng: ý thức của chúng tôi đã hợp nhất hai ấn tượng khác nhau này thành một hình ảnh nổi (kính hình ảnh cũng được thực hiện theo nguyên tắc này). – Nếu mắt chúng ta là vật phẳng (như tường), thì tình huống sẽ hoàn toàn khác: cả hai mắt sẽ có cùng một ấn tượng giống hệt nhau: cùng một bản chất là chúng ta nhận ra rằng vật đó phẳng.

Bây giờ bạn hiểu rằng khi bạn nhìn thấy một hình ảnh với hai mắt, bạn đã sai. Điều gì đã sai: Khi làm như vậy, chúng ta buộc ý thức của mình nhận ra rằng đó là một hình ảnh phẳng trước mắt chúng ta! Khi chúng ta hiển thị hình ảnh của mình trên đôi mắt, chúng ta sẽ ngăn mình nhìn thấy những gì chúng ta sẽ thấy trong hình ảnh. Do đó, sau khi vô thức bị thao túng bởi những chuyển động vô thức này, tất cả những ảo ảnh do máy ảnh tạo ra .– -Bài 1: Làm thế nào để xác định vị trí ảnh bằng mắt thường?

Phần 1: Không biết về nhiếp ảnh– (Từ cuốn sách “Vật lý thú vị”)

You may also like

Leave a reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *