Đánh giá hệ điều hành Apple iOS 5

Người dùng iPhone 3GS, iPhone 4, iPod Touch Gen 3 và 4 hoặc iPad, iPad 2 có thể nâng cấp lên iOS 5.

So với iOS 4 hay iPhone OS, iOS 5 là bản nâng cấp mang lại nhiều thay đổi nhất cho iDevices. thế hệ cuối cùng. Với việc phát hành iPhone 4S, iOS 5 đã chính thức xuất hiện và cho phép người dùng iPhone 3GS, iPhone 4, iPod Touch (thế hệ thứ 3 và 4) và iPad 1 và iPad 2 cập nhật. Tuy nhiên, trong iPhone 3GS, iPod Touch thế hệ thứ 3 và iPad 1, do những hạn chế về phần cứng của các thiết bị này, iOS 5 sẽ không được nâng cấp hoàn toàn.

Sự khác biệt giữa iOS 5 và các sản phẩm tiền nhiệm của nó, có 10 chức năng chính, bao gồm iMessage, thanh thông báo, ứng dụng nhắc nhở, NewStand, nâng cấp trình duyệt, thư, máy ảnh, GameCenter, tích hợp iCloud và hầu hết Các chức năng quan trọng. Hoạt động độc lập không phụ thuộc vào máy tính như đã làm trong thế hệ trước.

Ngoài ra, Apple cũng bổ sung khoảng 200 thay đổi khác để giúp hệ điều hành iOS 5 mới phục vụ người dùng tốt hơn. , Hiệu suất IDevices được cải thiện.

Đây là phần giới thiệu chi tiết về các tính năng mới trên iOS 5.

Phần 1: Thông báo trên giao diện và thanh thông báo

Phần 2: Dịch vụ iCloud và chức năng PC miễn phí – Phần 3: Chức năng nhắn tin iMessage

Phần 4: Trình duyệt Safari, đọc Chức năng

Phần 5: Nhắc nhở, lịch và ứng dụng thư

Phần 6: Các chức năng khác của máy ảnh và máy tính – Phần 7: Tóm tắt- -TuấnAnh

You may also like

Leave a reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *