Đánh giá phần mềm diệt virus Norton 360 v6

Norton 360 v6 sẽ không tiêu tốn nhiều tài nguyên xử lý.

Norton 360 v6 là giải pháp cần thiết duy nhất cho người dùng cá nhân để giải quyết hiệu quả các mối đe dọa ngày càng tăng trên Internet.

So với nhiều phần mềm Norton khác (như Antivirus hay phiên bản Internet Security 360 v6, nó hỗ trợ đầy đủ nhiều module với các chức năng khác nhau, bảo vệ và duy trì hoạt động và bảo mật máy tính ổn định, tính uy tín của người dùng.

360 phiên bản 6 Đã thêm các chức năng quản lý thiết bị dựa trên đám mây của Norton Management, tăng cường bảo vệ từ xa cho các ứng dụng nguy hiểm, Insight 2.0 và Norton Save Web cảnh báo người dùng về tính bảo mật của các liên kết Internet.

Ngoài ra, đối với nhu cầu sao lưu và bảo vệ lượng lớn dữ liệu Đối với người dùng Norton 360 v6, bạn có thể chọn nâng cấp lên Premium để tăng dung lượng. Lưu trữ đám mây từ bản tiêu chuẩn 2gb lên bản đặc biệt 25gb.

Giá cơ bản của Norton 360 v6 bản thường và bản cao cấp lần lượt là $ 59 và 3 $ 99. V6:

Cài đặt, quét virus và tiêu tốn tài nguyên

Các chức năng quan trọng khác

Cầu nối cấu hình Hệ thống Tình yêu

Nguyễn Khánh

You may also like

Leave a reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *