Một “vũ khí hóa học” đã giải cứu con bọ cánh cứng khỏi bụng con cóc

Du An (Video: Địa lý Quốc gia)

You may also like

Leave a reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *