Tại sao một chiếc thuyền có thể đi ngược chiều gió?

Để hiểu vấn đề, chúng ta hãy tìm hiểu cách gió hoạt động trên cánh buồm. Nhiều người nghĩ rằng cánh buồm được điều khiển theo hướng gió, nhưng đây không phải là trường hợp: dù gió thổi như thế nào, cánh buồm chỉ có thể đẩy những cánh buồm vuông góc với mặt phẳng của cánh buồm! Hình 1. Trong hình 1, dòng AB là viết tắt của buồm. R là lực của gió trên cánh buồm. Chúng tôi phân tích lực R thành hai phần, bao gồm lực Q vuông góc với cánh buồm và lực P dọc theo cánh buồm. Do lực ma sát giữa gió và cánh buồm rất nhỏ nên lực P chỉ trượt mà không ảnh hưởng đến cánh buồm. Chỉ có lực Q mới có thể đẩy buồm theo hướng vuông góc với mặt buồm.

Nếu bạn hiểu các vấn đề trên, bạn cũng có thể hiểu tại sao thuyền buồm sẽ tạo thành một góc nhọn với gió. -Hình 2.

Giả sử đoạn KK biểu thị chiều dài của con tàu Đường thẳng AB tượng trưng cho cánh buồm. Điều chỉnh hướng của cánh buồm sao cho mặt phẳng của nó giao với góc giữa tâm thuyền và gió. Bây giờ, theo sơ đồ phân tích lực trong hình 2, trong đó Q là áp lực của gió tác động lên cánh buồm.

Như hình 1, Q phải vuông góc với cánh buồm. Lực Q có thể được chia thành lực S dọc theo cung và lực R vuông góc với thuyền trưởng. Do chuyển động của thuyền theo hướng R bị cản trở mạnh bởi nước (tàu thuyền thường có trái tim sâu), nên lực R bị giới hạn hoàn toàn bởi lực cản của nước. Do đó, chỉ có S là

Hình 3. Trong thực tế (Hình 3), để đưa con tàu từ điểm A đến điểm B ngược chiều gió, bạn phải điều hướng về phía ngoằn ngoèo. (Dựa trên vật lý vui vẻ)

You may also like

Leave a reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *