Ai có thể lấy than nóng?

Đi bộ với than không khó.

Một vật được coi là nóng hay không nóng không chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của nó. Các than hồng có thể đạt tới 700 độ C, nhưng chúng không nấu chân người vì chúng dẫn nhiệt rất xấu. Phải mất 2 giây thời gian tiếp xúc để tiếp xúc với bàn chân ở 60 độ C và bắt đầu sưởi ấm. Do đó, nếu bạn nhanh chóng bước lên than đỏ sẫm, không có nguy hiểm.

Nhưng hãy nhớ rằng, khi bạn đi dọc theo đống tro tàn, nó phải rất bình tĩnh, nếu không thì rất nguy hiểm, đặc biệt là đế không nên làm bằng than, vì nó sẽ dẫn nhiệt rất tốt .

(Tuổi Tre, 24/3)

You may also like

Leave a reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *