Dễ bị ngọn lửa?

Trọng lượng riêng của ngọn lửa nhỏ hơn không khí lạnh xung quanh. Thường có hai lực tác dụng lên cây nến: lực hấp dẫn và lực đẩy của tổ tiên. Lực này là trọng lượng của không khí lạnh bị chiếm giữ bởi ngọn lửa. Ngọn lửa luôn luôn bốc lên, vì trọng lực của nó nhỏ hơn lực của không khí lạnh (một lần nữa, khi bạn ném một vật nhẹ hơn nước vào nước, nó nổi lên).

Nghiêng cây nến ở góc ánh sáng tới mui xe, sau đó nhấn chân ga để tăng tốc. Sau đó, ngoài hai lực trên, hiệu ứng trên đám cháy còn có lực thứ ba theo hướng nằm ngang. Sức mạnh này là gì?

Khi ngọn lửa tiến lên, nó sẽ bị ảnh hưởng bởi gia tốc đẩy lùi (F1 = ma, trong đó m là khối lượng của ngọn lửa và a là gia tốc của ô tô). Ngoài ra, khi đám cháy phát triển, nó sẽ di chuyển và làm nóng không khí lạnh ở đó. Điều này sẽ phá hủy áp lực của không khí lạnh phía sau, do đó tạo ra lực đẩy về phía trước. Lực này lớn hơn F1, vì vậy ngọn lửa nghiêng về phía trước. Theo tính toán của các nhà khoa học, góc alpha (hướng thẳng đứng) của ngọn lửa được tính theo công thức sau:

tang (α) ~ a / g (trong đó a là gia tốc của ô tô, g là tự do) gia tốc.

Minh Hy (theo Usatoday)

You may also like

Leave a reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *