Tại sao thỏ trắng có mắt đỏ?

Màu mắt và lông của thỏ trắng hoàn toàn khác nhau.

Con thỏ trắng có đôi mắt đỏ. Cơ thể của họ có chứa sắc tố đỏ?

Do đó, thỏ trắng không có sắc tố, nên lông của nó có màu trắng. Ngay cả nhãn cầu cũng không màu. Màu đỏ trong mắt thỏ chúng ta thấy là màu của máu trong nhãn cầu phản xạ, không phải màu trong nhãn cầu.

You may also like

Leave a reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *