Tại sao voi hút nước qua mũi nhưng nước không thể vào phổi?

Voi uống nước từ mũi của chúng, nhưng chúng không nuốt như người. Ảnh: abajo

Khi mũi dài hấp thụ nước, do ảnh hưởng của vùng thần kinh trung ương của não, nước chảy vào xoang mũi và các cơ ở cổ họng bị teo, khiến sụn trên của thực quản tạm thời đóng lại như một nút chặn. Nước sẽ chảy trực tiếp từ xoang đến thực quản chứ không phải khí quản và dĩ nhiên không đến phổi. Sau đó, sụn sẽ tự động mở để đảm bảo nhịp thở bình thường.

(Tùy thuộc vào nguyên nhân của hàng chục ngàn vấn đề)

You may also like

Leave a reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *