Con linh dương trẻ hầu như không thoát khỏi linh cẩu khi nó được sinh ra

Theo BBC

You may also like

Leave a reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *