Làm thế nào để sơn với dầu đen?

Các nhà hóa học sử dụng dung dịch oxy hóa (hydro peroxide-H 2 O 2) để loại bỏ màu đen trên ảnh. Anh ta đã có thể giải quyết “lỗi thời gian” này vì anh ta biết màu của tuyết trắng trên sơn bột chì (chì oxit II). Phấn thường có màu trắng, nhưng nó có thể phản ứng với khí hydro sunfua trong không khí để tạo ra chì sunfua đen. Chì sunfua rất nhỏ, do đó lượng chì sunfua hình thành không lớn. Do đó, màu trắng trong ảnh chỉ tối, không phải toàn màu đen. Thực tế đơn giản là lau hình ảnh bằng dung dịch H2O2 biến chì sunfua đen thành phấn trắng.

Khi chúng ta đốt nhiên liệu, hydro sunfua sẽ xuất hiện trong không khí. Ví dụ, có 1-1,5% lưu huỳnh trong than đá và lưu huỳnh trong dầu mỏ. Khi đốt nhiên liệu, lưu huỳnh tương tác với oxy tạo thành hydro sunfua. Nó cũng được sản xuất trong quá trình phân hủy động vật. (Theo nguyên nhân của 10.000 câu hỏi)

You may also like

Leave a reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *