Sau cơn bão Laikima, hàu bao phủ các bãi biển Trung Quốc

Video: SCMP

You may also like

Leave a reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *