“Công viên” khủng long ở đâu?

Khủng long đã được xây dựng lại bằng cách sử dụng các mô hình.

Do phát hiện ra hóa thạch, các nhà khảo cổ và nhà sinh vật học đã xác định rằng có hơn 60 loại loài này, hơn 75 triệu ngày tuổi, nghĩa là có 7 loại khủng long còn sống. .

(theo Encarta) .

You may also like

Leave a reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *