Ra mắt Diễn đàn bảo tồn đồng bằng sông Cửu Long

Đồng bằng sông Cửu Long lấy từ trên cao. Ảnh: WWF – Đồng bằng sông Cửu Long (đồng bằng sông Cửu Long) đặc biệt quan trọng trong khu vực văn hóa tinh thần và đa dạng sinh học. Khi khu vực cần phát triển kinh tế mạnh mẽ, đa dạng sinh học phải đối mặt với nhiều thách thức, như giảm diện tích hệ sinh thái tự nhiên, mở rộng diện tích đất nông nghiệp, xâm chiếm muối, phát triển cơ sở hạ tầng và đô thị hóa. Việc lập kế hoạch, quản lý và sử dụng tài nguyên thiên nhiên vẫn còn hạn chế, dẫn đến sự suy giảm hệ sinh thái đất ngập nước tự nhiên. Trở lại nghiêm túc. Sáng kiến ​​WWF tổ chức một diễn đàn bảo tồn thiên nhiên và văn hóa ở đồng bằng sông Cửu Long, với mục đích là để thúc đẩy sự tham gia của tất cả các bên liên quan trong quá trình ra quyết định liên quan đến quản lý tài nguyên, thiên nhiên và văn hóa và phát triển bền vững. Sinh kế và duy trì tính toàn vẹn của hệ sinh thái đất ngập nước trong khu vực. “” – Đồng bằng sông Cửu Long là vùng hạ lưu của sông Mê Kông, với tổng diện tích khoảng 3,9 triệu ha, một mạng lưới kênh rạch dày đặc nối liền các nhánh sông. Đây là một mạng lưới gồm 13 tỉnh và thành phố ở phía tây nam Việt Nam. Quê hương của 17 triệu người.

Ông Hoàng Việt, chuyên gia bảo tồn nước ngọt WWF cho biết: “Thế giới, những dòng sông quan trọng, chúng tôi đang tổ chức các diễn đàn để cải thiện sự hợp tác và chia sẻ thông tin và tài nguyên giữa các bên liên quan, Ví dụ: Diễn đàn sông Trường Giang, sông Hoàng Hà ở Trung Quốc và Diễn đàn Danube hiện tại ở châu Âu (nay là Diễn đàn Mê Kông). Tôi rất vui vì sáng kiến ​​này đã nhận được sự hỗ trợ và hợp tác tích cực. Ban chỉ đạo Tây Nam, lãnh đạo các tỉnh và thành phố đồng bằng sông Cửu Long, Tần T Đại học và nhân dân và Ủy ban sinh. Sách của UNESCO, và sự hỗ trợ nhiệt tình từ các nhà khoa học và môi trường. “Diễn đàn sẽ được tổ chức vào Ngày Môi trường Thế giới (5/6/2009) tại Cannes. Tập thơ tập trung vào thảo luận về các vấn đề môi trường và xã hội ở đồng bằng sông Cửu Long và nhằm mục đích cải thiện cuộc sống của người dân. Chính sách, tìm kiếm các sáng kiến ​​và giải pháp. Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của đồng bằng sông Cửu Long sẽ chỉ trích các giải pháp khả thi cho các vấn đề bảo tồn văn hóa và tự nhiên.

Vẫn dựa trên quan điểm của ông Hoàng Việt Cảnh, để tạo ra dân chủ, cởi mở và chất lượng cao Các nhà tổ chức kêu gọi sự tham gia và đóng góp hào phóng của các nhà lãnh đạo tỉnh và thành phố, các nhà hoạch định chính sách, nhà khoa học, nhà quản lý các khu bảo tồn và vườn quốc gia, những người tham gia ở đồng bằng sông Cửu Long, người dân địa phương và các cá nhân quan tâm đến phát triển bền vững. Đăng ký tham gia diễn đàn tại địa điểm sau: Ông Hoàng Việt, Chuyên gia bảo tồn nước ngọt WWF Tiểu khu vực sông Cửu Long, Việt Nam Xuandi 39, Huyện Taihao, Hà Nội, Việt Nam Điện thoại 84-4-3719 30 49, mở rộng 156 fax. 84-4-3719 30 48DD: 0913283477 Email: viet.hoang@wwfg [mekong.org

Quang Minh

You may also like

Leave a reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *