Một dãy đèn dọc xuất hiện ở Tasmania’s Aurora

Theo ABC News

You may also like

Leave a reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *