Ba cơn lốc xoáy xuất hiện trên hồ cùng một lúc

Video: ViralHog / Newsflare

You may also like

Leave a reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *